Ring på +47 408 88 803
Åpent fra kl. 08:00 til 16:00
Legalisering

Hvilke språk oversetter vi til:

Autorisering.no oversetter til og fra de fleste språk i verden.
Våre kunder skal typisk bruke norske dokumenter i utlandet eller omvendt. Alle våre oversettere er morsmålsoversettere og/eller statsautoriserte oversettere, som er spesialisert innenfor mange forskjellige fagfelt. Oversetternes spesialisering sikrer at din tekst får korrekt terminologi utfra ditt behov.

Andre språk

På denne siden kan du se noen av de språkene vi oversetter til og fra. Vi oversetter imidlertid også til andre språk enn de som står nevnt på siden. Skulle du stå med et behov for oversettelse til eller fra et språk som ikke er angitt på vår hjemmeside, anbefaler vi at du kontakter oss for å høre om vi kan hjelpe deg. Vi har samarbeidspartnere i flere land med andre språkbaser enn de vi jobber med til daglig, så vi kan hjelpe deg med de fleste oppgaver.  

Autorisering.no
Fridtjof Nansens plass 4
0160 Oslo
Norge
+47 408 88 803
Org.nr.: 919 257 121